Below please find the preliminary programme and list of the confirmed speakers. Wednesday, September 19
3:00 – 5:00 p.m.  Registration, poster mounting
5:00 – 6:00 p.m. Opening ceremony 
6:00 – 7:00 p.m.  Invited lecture Carrot genome and beyond; prof. P.W. Simon
 Thursday, September 20
9:00 – 10:45 a.m Plenary Session 1 Current issues in carrot and other Apiaceae
10:45 – 11:30 a.m.  Coffee break
11:30 a.m. – 1:30 p.m. Scientific Session 1   Genetics and genomics
11:30 a.m. – 1:15 p.m Technical Session 1 Quality

1:15 – 2:15 p.m.

 Lunch
2:30 – 3:30 p.m.   Poster session
3:30 – 5:30 p.m.        Scientific Session 2    Phylogeny, diversity and domestication
3:30 a.m. – 5:30 p.m Technical Session 2 Crop protection
From 7:00 p.m.   Gala dinner
 Friday, September 21
9:00 – 10:45 a.m.  Plenary Session 2 New challenges, new possibilities
10:45 – 11:30 a.m.  Coffee break
11:30 a.m. – 1:30 p.m. Scientific Session 3  Abiotic and biotic stress resistance
11:30 a.m. – 1:15 p.m.  Technical Session 3 Cultivation techniques
1:15 – 2:15 p.m.   Lunch
2:30 – 3:30 p.m.     Poster session
3:30 – 5:30 p.m Scientific Session 4   Secondary metabolites and nutritional quality
3:30 – 5:30 p.m Technical Session 4 Seed production
 Saturday, September 22

 Field Day
Confirmed speakers:


Birgit Arnholdt-Schmitt

EU Marie Curie Chair (ICAAM, Polo da Mitra), University of Évora, Portugal


Rafał Barański

Faculty of Biotechnology and Horticulture, University of Agriculture in Krakow


Mathilde Briard

Agrocampus-Ouest, IRHS, Angers, France


Pablo Cavagnaro

National Scientific and Technical Research Council (CONICET), Buenos Aires, Argentina


Emmanuel Geoffriau

Agrocampus-Ouest, IRHS, Angers, France


Irwin Goldman

Department of Horticulture, University of Wisconsin-Madison, USA


Massimo Iorizzo

Plants for Human Health Institute, North Carolina State University, USA


Marina Iovene

Institute of Biosciences and Bioresources, National Research Council, Bari, Italy


Philipp W. Simon

USDA-ARS; Department of Horticulture, University of Wisconsin-Madison, USA


ENGLISH


Field day during "2nd International Symposium on Carrot and other Apiaceae" will take place on Saturday (22 September 2018) and will include the following field shows:


 

 Stops


 Duration

1. Amplus Company - manufacturing plants > Production facilities in Sielec Kolonia  > Carrot Expo and meeting with specialists from Vilmorin-Mikado and Bayer companies in Mydlniki

 8:00 – Transfer for Group no. 1 to the Amplus Company then to the production facility in Sielec Kolonia, and later to Mydlniki

 16:00 - Transfer to the hotel

                

2. Amplus Company - manufacturing plants > Laboratories of the University of Agriculture > Carrot Expo and meeting with experts from Vilmorin-Mikado and Bayer companies in Mydlniki

9:00 – Transfer for Group no. 2 to the Amplus Company, then to Laboratories of the University of Agriculture and later to Mydlniki

16:00 - Transfer to the hotel

3. Carrot Expo and meeting with experts from Vilmorin-Mikado and Bayer companies in Mydlniki

10:00 – Transfer for Group no. 3 directly to Mydlniki

14:00 - Transfer to the hotel


Conference participants will be able to choose one of the three options of participation

in the field day free of charge via a registration order form.


Registration for the field day will be open in May.Below please find shchedule for the each groupTour no. 1, start at 8:00

Production facilities in Amplus Company - manufacturing plants > Sielec Kolonia >

Carrot Expo and meeting with experts from Vilmorin-Mikado and Bayer companies

in Mydlniki

Schedule

8:00  - Transfer from the hotel Holiday Inn (4 Wielopole St.) to the Amplus Company

8:45 – Visiting the company: packaging lines, storage, quality and control systems, transport of ready goods to the customers. One of the key products is carrot suitable for juice production.

Website: https://amplusfoods.com/en/home-page/

9:45 – Transfer to  Sielec Kolonia

10:30 – Spółdzielnia SIELEC Kolonia (Cooperative of the Producers of Fruits and Vegetables "Sielec"): Visiting fields with different cultivars of carrots,

meeting with experts

12:15 – Transfer to Mydlniki (253 Balicka St.)

14:00 – Lunch

14:30 - Carrot Expo and meeting with experts

16:00 - Departure


Tour no. 2, start at 9:00

Amplus Company - manufacturing plants > Laboratories of the University of Agriculture, Faculty of Biotechnology and Horticulture, Institute of Plant Biology and Biotechnology

> Carrot Expo and meeting with experts from Vilmorin-Mikado and Bayer companies in Mydlniki

Schedule

9:00  - Transfer from the hotel Holiday Inn (4 Wielopole St.) to Amplus Company

9:45 – Visiting the company: packaging lines, storage, quality and control systems, forwarding of ready goods to the customers. One of the key products is carrot

suitable for juice production.

Website: https://amplusfoods.com/en/home-page/

10:45 – Transfer to the University

11:30 – Visiting Laboratories of the University of Agriculture, Faculty of Biotechnology and Horticulture, Institute of Plant Biology and Biotechnology

12:45 – Transfer to Mydlniki (253 Balicka St.)

13:30 – Lunch

14:00 - Carrot Expo and meeting with experts

16:00 - Departure


Tour no. 3, start at 10:00

Carrot Expo and meeting with experts from Vilmorin-Mikado and Bayer companies

in Mydlniki

Schedule

10:00  - Transfer from the hotel Holiday Inn (4 Wielopole St.) to Mydlniki (253 Balicka St.)

11:00 - Carrot Expo and meeting with experts

12:30 – Lunch

14:00 - Departure

JĘZYK POLSKI


Dzień polowy „2nd International Symposium on Carrot and other Appiaceae” odbędzie się  w sobotę (22 września 2018 r.) i obejmie następujące pokazy terenowe: 

 


OPIS - przystanki


CZAS TRWANIA

1. Firma Amplus -zakłady produkcyjne > Pole uprawne w Sielcu Kolonii > Pokaz marchwi oraz spotkania ze specjalistami z firm Vilmorin-Mikado i Bayer w Dworku w Mydlnikach

8:00 – Transfer dla Pierwszej Grupy: transport do Sielec Kolonii następnie do Firmy Amplus oraz do Mydlnik

16:00 - Transfer powrotny

                

2. Firma Amplus -  zakłady produkcyjne

> Laboratoria Uniwersytetu Rolniczego

> Pokaz marchwi oraz spotkania ze specjalistami z firm Vilmorin-Mikado i Bayer w Dworku w Mydlnikach

9:00 – Transfer dla Drugiej Grupy: transport do firmy Amplus następnie na Uniwersytet Rolniczy oraz do Mydlnik

16:00 - Transfer powrotny

3. Pokaz marchwi oraz spotkania ze specjalistami z firm Vilmorin-Mikado i Bayer w Dworku w Mydlnikach

10:00 – Transfer dla Trzeciej Grupy bezpośrednio do Mydlnik

14:00 - Transfer powrotny


Uczestnicy konferencji będą mogli wybrać jedną z trzech opcji uczestnictwa w  pokazach terenowych za pośrednictwem dedykowanego formularza rejestracyjnego bez dodatkowych opłat.

Rejestracja zostanie uruchomiona w maju br.Poniżej plany poszczególnych grupGrupa Pierwsza, początek o godzinie 8:00

Firma Amplus -  zakłady produkcyjne > Pole uprawne w Sielcu Kolonii > Pokaz marchwi oraz spotkania ze specjalistami z firm Vilmorin-Mikado i Bayer w Dworku w Mydlnikach


Plan

08:00  Przejazd spod hotelu Holiday Inn (ul. Wielopole 4) do firmy Amplus 

08:45 - Zwiedzanie firmy: linie do pakowania, magazynowanie, systemy jakości oraz kontroli, spedycja towaru gotowego do sieci klientów. Jednym z kluczowych produktów jest marchew na soki.

Strona Firmy Amplus: https://amplusfoods.com/

09:45 – Transfer miejscowości Sielec

10:30 – Spółdzielnia SIELEC Kolonia: prezentacja pola z różnymi odmianami marchwi w towarzystwie  specjalistów.

Strona Spółdzielni: http://spsielec.pl/

12:15 – Transfer do Mydlnik (ul. Balicka 253)

14:00 – Lunch

14:30 Pokaz Marchwi oraz spotkania ze specjalistami

16:00 – Powrót do hotelu


Grupa Druga, start o godzinie 9:00

Firma Amplus -  zakłady produkcyjne> Laboratoria Uniwersytetu Rolniczego > Pokaz marchwi oraz spotkania ze specjalistami z firm Vilmorin-Mikado i Bayer w Dworku w Mydlnikach


Plan

9:00  - Transfer spod hotelu Holiday Inn (ul. Wielopole 4) do firmy Amplus

9:45 – Zwiedzanie firmy: linie do pakowania, magazynowanie, systemy jakości oraz kontroli, spedycja towaru gotowego do sieci klientów. Jednym z kluczowych produktów jest marchew na soki.

Strona Firmy Amplus: https://amplusfoods.com/

10:45 – Transfer do Uniwersytetu Rolniczego

11:30 – Oprowadzanie po Laboratoriach Uniwersytetu Rolniczego

12:45 – Transfer do Mydlnik (ul. Balicka 253)

13:30 – Lunch

14:00 - Pokaz Marchwi oraz spotkania ze specjalistami

16:00 - Powrót do hotelu                    


Grupa Trzecia, start o godzinie 10:00

Pokaz Marchwi oraz spotkania ze specjalistami w Dworku w Mydlnikach


Plan

10:00 - Transfer spod hotelu Holiday Inn (ul. Wielopole 4) do Mydlnik

11:00 - Pokaz Marchwi oraz spotkania ze specjalistami w Dworku w Mydlnikach

12:30 –Lunch

14:00 - Powrót