FIELD DAY - SCHEDULE

 

ENGLISH

 

Field day during "2nd International Symposium on Carrot and other Apiaceae" will take place on Saturday (22 September 2018) and will include the following field shows:

 

 

 STOPS

 

 DURATION

1. Amplus Company - manufacturing plants > Production facilities (field) in Sielec Kolonia  > Carrot Expo and meeting with specialists from Vilmorin-Mikado and Bayer companies in Mydlniki

 8:00 – Transfer for Group no. 1 to the Amplus Company then to the production facility in Sielec Kolonia, and later to Mydlniki

 16:00 - Transfer to the hotel

2. Amplus Company - manufacturing plants > Laboratories of the University of Agriculture > Carrot Expo and meeting with experts from Vilmorin-Mikado and Bayer companies in Mydlniki

 9:00Transfer for Group no. 2 to the Amplus Company, then to Laboratories of the University of Agriculture and later to Mydlniki

 16:00 - Transfer to the hotel

3. Carrot Expo and meeting with experts from Vilmorin-Mikado and Bayer companies in Mydlniki

 8:00 – Transfer for Group no. 3 directly to Mydlniki

 13:00 - Transfer to the hotel. 

4. Production facilities (field) in Sielec Kolonia  > Carrot Expo and meeting with specialists from Vilmorin-Mikado and Bayer companies in Mydlniki

8:30 – Transfer for Group no. 4 to Sielec Kolonia, then to Mydlniki

15:00 - Transfer to the hotel. 

 

Please note that there two stops: Hotel Wyspiański (15 Westerplatte St.) and next Hotel Holiday Inn (4 Wielopole St.)- Venue.

You should get information regarding your stop and exact time of departure by email - if you don't know from which stop you have a departure, please contact Conference Organizing Office (Carrot-symposium2018@targi.krakow.pl) or ask in the Registration Desk.

 

Stop next to the hotel Wyspiański (address: 15 Westerplatte St.) is situated 300m from the Symposium Venue

Access map>>

 

Conference participants will be able to choose one option of participation in the field day free of charge via a registration order form.

 

Carrot Expo and meeting with specialists in Mydlniki

(University of Agriculture’s Manor in Mydlniki)

Address:

Balicka 253, 30-198 Krakow

GPS coordinates:

50.083082,

19.851544

 

Below please find shchedule for the each group

 

 

Tour no. 1, start at 8:00

Production facilities in Amplus Company - manufacturing plants > Sielec Kolonia >

Carrot Expo and meeting with experts from Vilmorin-Mikado and Bayer companies

in Mydlniki

 

Schedule

8:00  - Transfer from the indicated stop to the Amplus Company

8:45 – Visiting the company: packaging lines, storage, quality and control systems, transport of ready goods to the customers. One of the key products is carrot

suitable for juice production.

Website: https://amplusfoods.com/en/home-page/

9:45 – Transfer to Sielec Kolonia

10:30 – Spółdzielnia SIELEC Kolonia (Cooperative of the Producers of Fruits and Vegetables "Sielec"): Visiting fields with different cultivars of carrots,

meeting with experts

12:15 – Transfer to Mydlniki (253 Balicka St.)

14:00 – Lunch

14:30 - Carrot Expo and meeting with experts

16:00 - Departure

 

Tour no. 2, start at 9:00

Amplus Company - manufacturing plants > Laboratories of the University of Agriculture, Faculty of Biotechnology and Horticulture, Institute of Plant Biology and Biotechnology

> Carrot Expo and meeting with experts from Vilmorin-Mikado and Bayer companies

in Mydlniki

 

Schedule

9:00  - Transfer from Hotel Wyspiański (15 Westerplatte St.) to Amplus Company

9:45 – Visiting the company: packaging lines, storage, quality and control systems, forwarding of ready goods to the customers. One of the key products is carrot

suitable for juice production.

Website: https://amplusfoods.com/en/home-page/

10:45 – Transfer to the University

11:30 – Visiting Laboratories of the University of Agriculture, Faculty of Biotechnology and Horticulture, Institute of Plant Biology and Biotechnology

12:45 – Transfer to Mydlniki (253 Balicka St.)

13:30 – Lunch

14:00 - Carrot Expo and meeting with experts

16:00 - Departure

 

Tour no. 3, start at 8:00

Carrot Expo and meeting with experts from Vilmorin-Mikado and Bayer companies

in Mydlniki

 

Schedule

8:00  - Transfer from the indicated stop to Mydlniki

(253 Balicka St.)

9:00 - Carrot Expo and meeting with experts

12:00 – Lunch

13:00 - Departure

 

Tour no. 4, start at 8:30

Manufacturing plants > Sielec Kolonia > Carrot Expo and meeting with experts from Vilmorin-Mikado and Bayer companies

in Mydlniki

 

Schedule

8:30  - Transfer from the  indicated stop to Sielec Kolonia

10:00 – Spółdzielnia SIELEC Kolonia (Cooperative of the Producers of Fruits and Vegetables "Sielec"): Visiting fields with different cultivars of carrots, meeting with experts

11:15  Transfer to Mydlniki (253 Balicka St.)

12:30 Arrival to Mydlniki - lunch and carrot expo

15:00 - Departure

 

 

DZIEŃ POLOWY - PLAN

 

JĘZYK POLSKI

 

Dzień polowy „2nd International Symposium on Carrot and other Appiaceae” odbędzie się  w sobotę (22 września 2018 r.) i obejmie następujące pokazy terenowe: 

 

 

OPIS - przystanki

 

CZAS TRWANIA

1. Firma Amplus -zakłady produkcyjne > Pole uprawne w Sielcu Kolonii > Pokaz marchwi oraz spotkania ze specjalistami z firm Vilmorin-Mikado i Bayer w Dworku w Mydlnikach

8:00 – Transfer dla Pierwszej Grupy: transport do Sielec Kolonii następnie do Firmy Amplus oraz do Mydlnik

16:00 - Transfer powrotny  

2. Firma Amplus -  zakłady produkcyjne

> Laboratoria Uniwersytetu Rolniczego

> Pokaz marchwi oraz spotkania ze specjalistami z firm Vilmorin-Mikado i Bayer w Dworku w Mydlnikach

9:00 – Transfer dla Drugiej Grupy: transport do firmy Amplus następnie na Uniwersytet Rolniczy oraz do Mydlnik

16:00 - Transfer powrotny

3. Pokaz marchwi oraz spotkania ze specjalistami z firm Vilmorin-Mikado i Bayer w Dworku w Mydlnikach

8:00 – Transfer dla Trzeciej Grupy bezpośrednio do Mydlnik

13:00 - Transfer powrotny

4. Pole uprawne w Sielcu Kolonii > Pokaz marchwi oraz spotkania ze specjalistami z firm Vilmorin-Mikado i Bayer w Dworku w Mydlnikach

8:00 – Transfer dla Czwartej Grupy do Sielec Kolonii następnie do Mydlnik

15:00 - Transfer powrotny

 

 

Uprzejmie prosimy zwrócić uwagę, że odjazdy na wycieczki odbywają sie z dwóch różnych przystanków: Hotel Wyspiański oraz Hotel Holiday Inn.

Powinni Państwo otrzymać informację na email o dokładnym miejscu i czasie odjazdu - jeśli jednak nie wiedzą Państwo skąd jest odjazd to prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym (Carrot-symposium2018@targi.krakow.pl) lub mogą Państwo zapytać podczas Rejestracji.

 

Przystanek przed hotelem Wyspiańskim (ul. Westreplatte 15) znajduje się 300m od Hotelu Holiday Inn - miejsca gdzie odbywa się Sympzjum.

mapa>>

 

Uczestnicy konferencji będą mogli wybrać jedną z  opcji uczestnictwa w  pokazach terenowych za pośrednictwem dedykowanego formularza rejestracyjnego bez dodatkowych opłat.

 

Adres spotkania ze specjalistami w Mydlnikach:

Dworek UR w Mydlnikach

Balicka 253, 30-198 Krakow

GPS:

50.083082,

19.851544

 

Poniżej plany poszczególnych grup

 

 

Grupa Pierwsza, początek o godzinie 8:00

Firma Amplus -  zakłady produkcyjne > Pole uprawne w Sielcu Kolonii > Pokaz marchwi oraz spotkania ze specjalistami z firm Vilmorin-Mikado i Bayer w Dworku w Mydlnikach

 

Plan

08:00  Przejazd ze wskazanego przystanku do firmy Amplus 

08:45 - Zwiedzanie firmy: linie do pakowania, magazynowanie, systemy jakości oraz kontroli, spedycja towaru gotowego do sieci klientów. Jednym z kluczowych produktów jest marchew na soki.

Strona Firmy Amplus: https://amplusfoods.com/

09:45 – Transfer miejscowości Sielec

10:30 – Spółdzielnia SIELEC Kolonia: prezentacja pola z różnymi odmianami marchwi w towarzystwie  specjalistów.

Strona Spółdzielni: http://spsielec.pl/

12:15 – Transfer do Mydlnik (ul. Balicka 253)

14:00 – Lunch

14:30 Pokaz Marchwi oraz spotkania ze specjalistami

16:00 – Powrót do hotelu

 

Grupa Druga, start o godzinie 9:00

Firma Amplus -  zakłady produkcyjne> Laboratoria Uniwersytetu Rolniczego > Pokaz marchwi oraz spotkania ze specjalistami z firm Vilmorin-Mikado i Bayer w Dworku w Mydlnikach

 

Plan

9:00  - Transfer spod hotelu Hotelu Wyspiański (ul. Westreplatte 15) do firmy Amplus

9:45 – Zwiedzanie firmy: linie do pakowania, magazynowanie, systemy jakości oraz kontroli, spedycja towaru gotowego do sieci klientów. Jednym z kluczowych produktów jest marchew na soki.

Strona Firmy Amplus: https://amplusfoods.com/

10:45 – Transfer do Uniwersytetu Rolniczego

11:30 – Oprowadzanie po Laboratoriach Uniwersytetu Rolniczego

12:45 – Transfer do Mydlnik (ul. Balicka 253)

13:30 – Lunch

14:00 - Pokaz Marchwi oraz spotkania ze specjalistami

16:00 - Powrót do hotelu                    

 

Grupa Trzecia, start o godzinie 8:00

Pokaz Marchwi oraz spotkania ze specjalistami w Dworku w Mydlnikach

 

Plan

8:00 - Transfer ze wskazanego przystanku do Mydlnik

9:00 - Pokaz Marchwi oraz spotkania ze specjalistami w Dworku w Mydlnikach

12:00 –Lunch

13:00 - Powrót

 

Grupa Czwarta, początek o godzinie 8:30

Firma Amplus -  zakłady produkcyjne > Pole uprawne w Sielcu Kolonii > Pokaz marchwi oraz spotkania ze specjalistami z firm Vilmorin-Mikado i Bayer w Dworku w Mydlnikach

 

Plan

08:30  Przejazd ze wskazanego przystanku do miejscowości Sielec Kolonia

10:00 Spółdzielnia SIELEC Kolonia: prezentacja pola z różnymi odmianami marchwi w towarzystwie  specjalistów.

Strona Spółdzielni: http://spsielec.pl/

11:15 – Transfer do Mydlnik (ul. Balicka 253)

12:30 – Lunch

13:30 Pokaz Marchwi oraz spotkania ze specjalistami

15:00 – Powrót do hotelu

Below you can see pictures form previous edition.

We are sure that current edition will be as much atrractive as it was 4 years ago!


A Carrot Expo with 24 varieties from Vilmorin-Mikado will be held.

Different typologies of carrots (Nantes, Kuroda, Brasilia, Imperator, etc.) will be presented to the visitors in palloxes. 


During the Carrot Expo, participants will also be able to meet with        Vilmorin-Mikado experts:

* Vilmorin-Mikado carrot breeding will present the breeding programs and leading innovations in carrot breeding

* The seed-technology team will show the different technologies used to enhance seed potential

* Vilmorin-Mikado experts from the quality laboratories will share the last innovations and processes that ensure the best seed quality


In Sielec Kolonia, participants will be able to see 11 varieties from Vilmorin-Mikado directly in the field including new Nantes varieties.


Integrated part of field day in Sielec Kolonia is presentation of sustainable carrot protection including newest Bayer chemical and non-chemical crop protection solutions, services and sustainable farming tools.


During the Carrot Expo, visitors will also be able to visit Bayer booth. Dedicated Bayer experts will present sustainable solutions in carrot protection in Poland and other countries.

Poniżej zdjęcia z poprzedniej edycji.

Jesteśmy przekonani, że tegoroczna edycja będzie równie atrakcyjna jak 4 lata temu!


Zorganizowana zostanie wystawa z 24 odmianami marchwii firmy Vilmorin-Mikado (m. in. Nantes, Kuroda, Brasilia, Imperator).


Uczestnicy będą mogli spotkać się z ekspertami Vilmorin-Mikado:

   * Dział hodowli marchwi Vilmorin-Mikado zaprezentuje programy hodowlane i wiodące innowacje w hodowli marchwi

* Zespół technologii nasion pokaże różne technologie stosowane w celu zwiększenia potencjału nasion

* Eksperci Vilmorin-Mikado z laboratoriów jakości podzielą się ostatnimi innowacjami i procesami, które zapewniają najlepszą jakość nasion


W miejscowości Sielec Kolonia uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć 11 odmian marchwii firmy Vilmorin-Mikado bezpośrednio w polu, w tym nowe odmiany Nantes.


W trakcie spotkania Carrot Expo, zapraszamy gości do odwiedzenia stoiska firmy Bayer. Eksperci firmy Bayer zaprezentują zrównoważone rozwiązania w ochronie marchwi w Polsce i innych krajach.


Integralną częścią dnia polowego w miejscowości Sielec Kolonia będzie prezentacja na polu zrównoważonej ochrony marchwi, w tym najnowszych chemicznych i niechemicznych produktów firmy Bayer. Zaprezentowane będą również serwisy i przykłady działań w rolnictwie zrównoważonym.


             


     Cooking show will also be organized, including carrot degustation and recipes around carrots.


Participants will have opportunity to taste Emi Mitobe’s (Vegetable Sommelier coming from Japan) recipes such as carrot cake, and Japan dishes.


Zostanie również zorganizowany pokaz gotowania, w tym degustacja marchwi i przepisów na bazie tego warzywa.


Uczestnicy będą mieli okazję skosztować ciasta marchewkowego oraz dań kuchni japońskiej przyrządzonych przez warzywnego sommeliera z Japoni - Emi Mitobe.


          

Participants will also have opportunity see Carrot Harvester, Type: Simon S3 CMR - Fully equipped, three point linkage machine, discharge elevator for loading onto a trailer. Configuration of the machine according to the customer's needs.

Uczestnicy będą mieli również okazję obejrzeć Kombajn do zbioru marchwi Simon S3 CMR- W pełni wyposażony, trzy punktowy układ zawieszenia, elewator do załadunku na przyczepę. Konfiguracja maszyny według potrzeb klienta.

Besides meeting with Experts you will also have a chance to visit new headquarters of the Group of Producers Amplus Sp. z o.o. It is impressive!

Poza spotkaniem z Ekspertami będą mieli Państwo okazję odwiedzić nową siedzibę firmy Amplus Sp. Wygląda imponująco!