FIELD DAY - SCHEDULE

 

ENGLISH

 

Field day during "2nd International Symposium on Carrot and other Apiaceae" will take place on Saturday (22 September 2018) and will include the following field shows:

 

 

 STOPS

 

 DURATION

1. Amplus Company - manufacturing plants > Production facilities (field) in Sielec Kolonia  > Carrot Expo and meeting with specialists from Vilmorin-Mikado and Bayer companies in Mydlniki

 8:00 – Transfer for Group no. 1 to the Amplus Company then to the production facility in Sielec Kolonia, and later to Mydlniki

 16:00 - Transfer to the hotel

2. Amplus Company - manufacturing plants > Laboratories of the University of Agriculture > Carrot Expo and meeting with experts from Vilmorin-Mikado and Bayer companies in Mydlniki

 9:00Transfer for Group no. 2 to the Amplus Company, then to Laboratories of the University of Agriculture and later to Mydlniki

 16:00 - Transfer to the hotel

3. Carrot Expo and meeting with experts from Vilmorin-Mikado and Bayer companies in Mydlniki

 10:00 – Transfer for Group no. 3 directly to Mydlniki

 14:00 - Transfer to the hotel

 

Conference participants will be able to choose one of the three options of participation in the field day free of charge via a registration order form.

Registration for the field day will be open in July.

 

 

Below please find shchedule for the each group

 

 

Tour no. 1, start at 8:00

Production facilities in Amplus Company - manufacturing plants > Sielec Kolonia >

Carrot Expo and meeting with experts from Vilmorin-Mikado and Bayer companies

in Mydlniki

 

Schedule

8:00  - Transfer from the hotel Holiday Inn (4 Wielopole St.) to the Amplus Company

8:45 – Visiting the company: packaging lines, storage, quality and control systems, transport of ready goods to the customers. One of the key products is carrot

suitable for juice production.

Website: https://amplusfoods.com/en/home-page/

9:45 – Transfer to Sielec Kolonia

10:30 – Spółdzielnia SIELEC Kolonia (Cooperative of the Producers of Fruits and Vegetables "Sielec"): Visiting fields with different cultivars of carrots,

meeting with experts

12:15 – Transfer to Mydlniki (253 Balicka St.)

14:00 – Lunch

14:30 - Carrot Expo and meeting with experts

16:00 - Departure

 

Tour no. 2, start at 9:00

Amplus Company - manufacturing plants > Laboratories of the University of Agriculture, Faculty of Biotechnology and Horticulture, Institute of Plant Biology and Biotechnology

> Carrot Expo and meeting with experts from Vilmorin-Mikado and Bayer companies

in Mydlniki

 

Schedule

9:00  - Transfer from the hotel Holiday Inn (4 Wielopole St.) to Amplus Company

9:45 – Visiting the company: packaging lines, storage, quality and control systems, forwarding of ready goods to the customers. One of the key products is carrot

suitable for juice production.

Website: https://amplusfoods.com/en/home-page/

10:45 – Transfer to the University

11:30 – Visiting Laboratories of the University of Agriculture, Faculty of Biotechnology and Horticulture, Institute of Plant Biology and Biotechnology

12:45 – Transfer to Mydlniki (253 Balicka St.)

13:30 – Lunch

14:00 - Carrot Expo and meeting with experts

16:00 - Departure

 

Tour no. 3, start at 10:00

Carrot Expo and meeting with experts from Vilmorin-Mikado and Bayer companies

in Mydlniki

 

Schedule

10:00  - Transfer from the hotel Holiday Inn (4 Wielopole St.) to Mydlniki

(253 Balicka St.)

11:00 - Carrot Expo and meeting with experts

12:30 – Lunch

14:00 - Departure

DZIEŃ POLOWY - PLAN

 

JĘZYK POLSKI

 

Dzień polowy „2nd International Symposium on Carrot and other Appiaceae” odbędzie się  w sobotę (22 września 2018 r.) i obejmie następujące pokazy terenowe: 

 

 

OPIS - przystanki

 

CZAS TRWANIA

1. Firma Amplus -zakłady produkcyjne > Pole uprawne w Sielcu Kolonii > Pokaz marchwi oraz spotkania ze specjalistami z firm Vilmorin-Mikado i Bayer w Dworku w Mydlnikach

8:00 – Transfer dla Pierwszej Grupy: transport do Sielec Kolonii następnie do Firmy Amplus oraz do Mydlnik

16:00 - Transfer powrotny  

2. Firma Amplus -  zakłady produkcyjne

> Laboratoria Uniwersytetu Rolniczego

> Pokaz marchwi oraz spotkania ze specjalistami z firm Vilmorin-Mikado i Bayer w Dworku w Mydlnikach

9:00 – Transfer dla Drugiej Grupy: transport do firmy Amplus następnie na Uniwersytet Rolniczy oraz do Mydlnik

16:00 - Transfer powrotny

3. Pokaz marchwi oraz spotkania ze specjalistami z firm Vilmorin-Mikado i Bayer w Dworku w Mydlnikach

10:00 – Transfer dla Trzeciej Grupy bezpośrednio do Mydlnik

14:00 - Transfer powrotny

 

Uczestnicy konferencji będą mogli wybrać jedną z trzech opcji uczestnictwa w  pokazach terenowych za pośrednictwem dedykowanego formularza rejestracyjnego bez dodatkowych opłat.

Rejestracja zostanie uruchomiona w lipcu br.

 

 

Poniżej plany poszczególnych grup

 

 

Grupa Pierwsza, początek o godzinie 8:00

Firma Amplus -  zakłady produkcyjne > Pole uprawne w Sielcu Kolonii > Pokaz marchwi oraz spotkania ze specjalistami z firm Vilmorin-Mikado i Bayer w Dworku w Mydlnikach

 

Plan

08:00  Przejazd spod hotelu Holiday Inn (ul. Wielopole 4) do firmy Amplus 

08:45 - Zwiedzanie firmy: linie do pakowania, magazynowanie, systemy jakości oraz kontroli, spedycja towaru gotowego do sieci klientów. Jednym z kluczowych produktów jest marchew na soki.

Strona Firmy Amplus: https://amplusfoods.com/

09:45 – Transfer miejscowości Sielec

10:30 – Spółdzielnia SIELEC Kolonia: prezentacja pola z różnymi odmianami marchwi w towarzystwie  specjalistów.

Strona Spółdzielni: http://spsielec.pl/

12:15 – Transfer do Mydlnik (ul. Balicka 253)

14:00 – Lunch

14:30 Pokaz Marchwi oraz spotkania ze specjalistami

16:00 – Powrót do hotelu

 

Grupa Druga, start o godzinie 9:00

Firma Amplus -  zakłady produkcyjne> Laboratoria Uniwersytetu Rolniczego > Pokaz marchwi oraz spotkania ze specjalistami z firm Vilmorin-Mikado i Bayer w Dworku w Mydlnikach

 

Plan

9:00  - Transfer spod hotelu Holiday Inn (ul. Wielopole 4) do firmy Amplus

9:45 – Zwiedzanie firmy: linie do pakowania, magazynowanie, systemy jakości oraz kontroli, spedycja towaru gotowego do sieci klientów. Jednym z kluczowych produktów jest marchew na soki.

Strona Firmy Amplus: https://amplusfoods.com/

10:45 – Transfer do Uniwersytetu Rolniczego

11:30 – Oprowadzanie po Laboratoriach Uniwersytetu Rolniczego

12:45 – Transfer do Mydlnik (ul. Balicka 253)

13:30 – Lunch

14:00 - Pokaz Marchwi oraz spotkania ze specjalistami

16:00 - Powrót do hotelu                    

 

Grupa Trzecia, start o godzinie 10:00

Pokaz Marchwi oraz spotkania ze specjalistami w Dworku w Mydlnikach

 

Plan

10:00 - Transfer spod hotelu Holiday Inn (ul. Wielopole 4) do Mydlnik

11:00 - Pokaz Marchwi oraz spotkania ze specjalistami w Dworku w Mydlnikach

12:30 –Lunch

14:00 - Powrót